12/04/2022 11:07

Shkoi të shohë ndeshjen e Brazilit me shokët, gruaja divorcohet nga Adriano vetëm 24 ditë pas dasmës