09/05/2019 11:42

“Ata që duhen dhe kanë lindur për njëri-tjetrin, takohen lehtë”