11/21/2017 00:21

Si ia hoqën autonominë dhe si e ndanë Sanxhakun Serbia me Mali e Zi