09/02/2022 07:53

77 vjet që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore