08/15/2018 15:56

‘Më fal motër që virgjëria jote duhet të shënjojë vulën e moralit tënd’