09/10/2018 10:10

Peng i së kaluarës, hero i së tashmes, yll i së ardhmes