09/08/2020 13:29

Elon Musk është bërë personi i tretë më i pasur në botë