06/12/2024 10:26

Gjira i këndon dashurisë për qytetin e Prishtinës