06/10/2019 12:09

Zgjidhet enigma: Pse në varrin e Titos nuk ka yll pesëcepësh