10/15/2019 15:00

Ja përse çdoherë duhet ta kontrolloni frenin e dorës kur parkoni veturën