01/15/2018 14:26

Këtë kod 2.800-vjeçar askush nuk di ta deshifrojë