08/11/2022 14:47

Stërgjyshes 106 vjeçe në ditëlindjen e saj i bën përshtypje shërbëtori pa qime në gjoks