03/18/2019 17:19

Procesorët Intel kanë një dobësi të re – Spoiler