01/10/2022 09:35

Hapet për përdorim tuneli më i gjatë nënujor, është 10 kilometra dhe për ndërtimin e tij janë shpenzuar 1.5 miliard dollarë