01/06/2023 22:54

“FSK është model amerikan, plagosja në Shtërpcë është veprim krejt individual”