07/16/2019 15:22

Adoleshenca e vështirë: Sjellja me një adoleshent, mes lirisë dhe autoritarizmit