09/18/2019 21:02

BBC dokumentar për Kosovën: Një djalë shqiptar dhe një vajzë serbe takohen për herë të parë!