12/12/2017 17:54

Kjo është dhurata që Haradinaj e bën gjithmonë nëpër oda