10/10/2017 16:35

Kjo është shuma që shpenzon qeveria për tre muaj (Dokument)