08/22/2018 19:08

Përfundon protesta me thirrjen që ‘Gjyqësori nuk duhet t’i shërbejë qeverive, por ligjit’