Lajme

Ftesë për ofertim nga IPKO

05/17/2022 21:05
nga:Krejona Gërvalla

Ftesë për ofertimFurnizimi me paisje klimatizimi për “Dhomat e Serverëve” në IPKO.

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për furnizimin me paisje klimatizimi për “Dhomat e Serverëve” në IPKO.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet më 17 dhe 18 Maj 2022ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë,Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 25.05.2022, ora 14:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.