11/19/2017 11:43

Në Komunën e Shtimes deri në orën 11:00 kanë votuar kaq persona