11/19/2017 15:54

Dalje e ulët e qytetarëve në votime në këtë komunë