04/10/2018 09:24

Protesta për pastrimin e listave të veteranëve. Gucati flet rreth kësaj