12/26/2017 20:52

19 nxënës nga Skenderaj shkollohen në Gjermani