11/10/2017 09:10

Tadiq thotë se Serbia e ka pranuar sistemin juridik të Kosovës së pavarur