03/17/2020 23:07

Qeveria e Kosovës: Qytetarët duhet të vazhdojnë t’i paguajnë tatimet dhe faturat për shërbimet që marrin