08/17/2018 21:02

Mulliri i Tabakhanës në Prizren, vendi ku disa njerëz besojnë se mund të shërohen fëmijët memecë!