02/22/2020 13:18

Përsëri ai, gjithnjë ai! Otto John kalon Prishtinën në epërsi