12/24/2019 07:21

VV nuk tërhiqet, thonë se edhe po të donin nuk mund t’ia japin LDK-së presidentin