12/17/2017 09:25

Rrëshqitjet e tokës gllabërojnë një fshat të tërë