02/17/2018 09:30

(Blic Intervista) Jakup Krasniqi: Nuk është kjo Kosova që e kemi menduar pas 10 viteve!