05/23/2018 16:42

Bashkëshortja e Medës bëhet horë, ia huq krejt me anglishten