02/06/2017 14:26

Hillary Clinton e përgëzon Lady Gaga për shfaqjen në Super Bowl