10/17/2019 23:20

Për vetëm tre vite, Kosova e tejkalon Shqipërinë sa i përket vlerës së skuadrës