03/23/2018 10:58

VV pa 7 deputetë, kërkon shtyrjen e votimit të rekomandimeve për rastin Dehari