03/11/2019 11:58

‘A është e mundur të funksionojë një lidhje apo martesë me 17 vite diferencë’