09/21/2021 11:05

Kur ishte bionde dhe pa ndërhyrje, demaskohet ‘keq’ Ana Kauri