06/25/2024 19:46

Kryeziu për Asociacionin: Disa gjëra, ndonëse të padëshirueshme duhet t’i pranojmë, sepse janë kompromise