01/05/2017 10:36

Në Francë janë vjedhur stoli në vlerë prej 5,5 milion euro