12/04/2016 10:53

Drenas, një person voton për tre familjarë, tjetri voton në emër të gruas