Lajme

“Vuse” ilustron ndikimin e dobishëm në shëndetin publik të Reduktimit të Dëmit të Duhanit

06/09/2023 14:10
nga:K G

Të dhënat e reja klinike të Vuse ilustrojnë ndikimin e dobishëm në shëndetin publik të Reduktimit të Dëmit të Duhanit

• Studimi kryesore tregon se konsumatorët e rritur që përdorin markën Vape të BAT-it Vuse demonstruan rezultate dukshëm më të mira sesa duhanpirësit në lidhje me biomarkerët që lidhen me sëmundjet e lidhura me duhanin
• Tek pjesëmarrësit që përdoren Vuse, u gjetën nivele më të ulëta të toksikaneve të tymit të cigares të cilat klasifikohen si të dëmshme ose potencialisht të dëmshme
• Studimi i shtohet provave shkencore rreth Vaping si një kategori produktesh* me rrezik të reduktuar* dhe thekson vlerën e Vuse në Reduktimin e Dëmit të Duhanit
• Rezultatet nënvizojnë kontributin e Vaping në Reduktimin e Dëmit të Duhanit dhe përforcojnë angazhimin e BAT për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, duke reduktuar ndikimin shëndetësor të biznesit të saj

Rezultatet e reja nga një prej studimeve më të mëdha të kryera ndonjëhere për kategorinë Vaping, i cili analizoi markën e BAT-it, Vuse, janë publikuar në revistën e Mjekësisë së Brendshme dhe Emergjente.

Studimi krahasoi matjet klinike nga konsumatorët ekskluzivë të Vuse me duhanpirësit. Rezultatet e studimit tregojnë se pjesëmarrësit konsumatorë të Vuse në krahasim me duhanpirësit kishin dallime të favorshme në biomarkerët e ekspozimit (BoE) dhe biomarkerët e dëmit potencial (BoPH) që lidhen me sëmundjet e lidhura me pirjen e duhanit.

Përdoruesit e Vuse kanë treguar biomarkera dukshëm më të ulët të ekspozimit ndaj toksinave të tymit të cigares, te cilat përcaktohen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) . Të dhënat treguan gjithashtu dallime të favorshme midis konsumatorëve të Vuse dhe duhanpirësve në të gjithë biomarkerët e dëmtimit potencial të matur, ku tre ishin statistikisht të rëndësishëm.

Dr James Murphy, Drejtor i Kërkimit dhe Shkencës në BAT, tha: “Rendesia e Vaping vazhdon të rritet, pasi duhanpirësit e rritur kërkojnë produkte alternative të nikotinës me rrezik të reduktuar. Kjo është arsyeja pse këto rezultate janë kaq të rëndësishme për Vuse, BAT dhe konsumatorët, pasi na lejojnë të kuptojmë më mirë ndikimin pozitiv në botën reale të produkteve Vaping në krahasim me pirjen e duhanit. Hulumtimi tregon një ndryshim të qartë midis atyre që përdorin Vuse në krahasim me duhanpirësit dhe përforcon potencialin e reduktuar të rrezikut dhe rolin e Vaping në reduktimin e dëmit të duhanit.

“Dua të falënderoj të gjithë ata që morën pjesë dhe ndihmuan në realizimin e këtij studimi. Është një tjetër hap i rëndësishëm përpara në rrugëtimin tonë për të ndërtuar Një të Neserme më të Mirë.”

Vapes janë produktet alternative të duhanit dhe nikotinës më të studiuara dhe më të pranuara në mbarë botën. Të dhënat shkencore të produkteve te BAT-it për këtë kategori janë botuar në më shumë se 80 revista dhe shtojnë peshën e provave që mbështesin rolin e kësaj kategorie në reduktimin e dëmit të duhanit. Natyra e ndërthurur inovatore e këtij studimi – i cili është një nga studimet më të mëdha ndonjëherë rreth produkteve Vapes – ofron njohuri kyçe mbi ndikimin shëndetësor në botën reale.

Vuse është marka numër 1 globale në kategorinë Vapes sipas përqindjes së tregut dhe marka e parë globale neutrale ndaj karbonit. Produktet Vuse janë të disponueshme në 33 tregje, me mbi 10 milionë konsumatorë në mbarë botën.

Shënime për redaktorët
Bazuar në biomarkerët e matur, krahasuar me duhanpirësit, konsumatorët ekskluzive të Vuse, treguan:

• Nivele dukshëm më të ulëta të të gjithë biomarkerëve të matur të ekspozimit ndaj toksinave të tymit të cigares, siç përcaktohet nga OBSH.
• Dallime të rëndësishme të favorshme në tre biomarkues të dëmit te mundshem të lidhur me zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare (11-dTX B2, COHb dhe sICAM-1)
• Nivele më të ulëta të biomarkerëve të dëmit të mundshëm (WBC dhe 8-epi-PGF2 α ) për inflamacion të përgjithshëm dhe stres oksidativ
• Dallime të favorshme në një biomarker të dëmit të mundshëm (HDL) që lidhet me CVD
• Dallime të favorshme në një biomarker të dëmit të mundshëm ( FeNO ) që lidhet me shëndetin e mushkërive

Rreth këtij studimi
Ky studim klinik i konsumatorëve pjesëmarrës të Vuse, duhanpirësve, ish-duhanpirësve dhe jo duhanpirësve ofron një analizë gjithëpërfshirëse të 17 biomarkerëve të ekspozimit (BoE) ndaj toksinave të tymit të cigareve, biomarkerëve të dëmtimit të mundshëm ( BoH ) dhe masave fiziologjike të rëndësishme për kushtet kardiovaskulare, sëmundjet e frymëmarrjes dhe kancerit.

Pjesëmarrësit jetonin ne Mbreterine e Bashkuar, të moshës 19-55 vjeç dhe me shëndet te përgjithshëm të mirë. Katër grupe të ndryshme u regjistruan dhe u studiuan.
Këto përfshinin:

1. Duhanpirësit aktualë që kishin pirë duhan për të paktën një vit para ekzaminimit
2. Konsumatorët ekskluzivë të Vuse (ePod dhe/ose ePen3) për të paktën gjashtë muaj
3. Ish duhanpirës që e kishin lënë duhanin për të paktën gjashtë muaj
4. Jo duhanpirës

Të gjithë pjesëmarrësit u kontrolluan për kotininë urinare, një biomarker për ekspozimin ndaj nikotinës dhe monoksidit të karbonit , për të konfirmuar konsumin e vetë-raportuar të nikotinës dhe statusin e pirjes së duhanit. Grupet ekskluzive të konsumatorëve të Vuse dhe ish-duhanpirësve u testuan gjithashtu për biomarkerin, CEVal, për t’u siguruar që ata nuk kishin pirë cigare gjatë gjashtë muajve të fundit.

Përveç gamës së gjerë të BoE dhe BoPH të vlerësuar, një tjetër avantazh i këtij studimi ishte numri relativisht i madh i pjesëmarrësve (n-213 të rekrutuar), më i madh se çdo studim i mëparshëm i këtij lloji.

Ndryshe nga studimet gjatësore ku pjesëmarrësit ndjekin vizita të shumta klinike për një periudhë të gjatë kohore, pjesëmarrësit në këtë studim bënë një vizitë të vetme klinike gjatë natës, ku mjeket analizuan frymëmarrjen, urinën dhe gjakun e tyre për të matur BoE dhe BoH dhe morën matje të tjera klinike të rëndësishme për shëndetin.

Pjesëmarrësit përdorën produktet e tyre Vuse dhe markat e cigareve dhe u angazhuan në përdorimin tipik të produktit për periudhën 24-orëshe të studimit. Modelet e përdorimit dhe konsumi i përgjithshëm i pjesëmarrësve nuk u kontrolluan gjatë studimit, pasi qëllimi ishte të vlerësoheshin ndikimet e matura midis njerëzve që përdorin produktet në mënyrën e tyre ‘normale’ dhe jo në një mënyrë të kontrolluar.

Deklarata largpamëse

Ky publikim përmban deklarata të caktuara largpamëse, duke përfshirë deklaratat “parashikuese” të bëra brenda kuptimit të Aktit të Reformës së Çështjeve Private të Letrave me Vlerë të SHBA-së të vitit 1995. Këto deklarata bëhen shpesh, por jo gjithmonë, nëpërmjet përdorimit të fjalëve ose frazave si p.sh. “besoj”, “parashikoj”, “mund”, “mundemi”, “do”, “duhet”, “mendoj”, “planifikoj”, “potencialisht”, “parashikim”, “do të”, “pritshmëri”, “vlerësim” , “projekt”, “i pozicionuar”, “strategji”, “perspektivë”, “objektiv” dhe shprehje të ngjashme. Këto përfshijnë deklarata në lidhje me ambicien tonë per objektivat për klientët, objektivat e të ardhurave në kategoritë e reja dhe objektivat tona ESG.

Të gjitha këto deklarata largpamëse përfshijnë vlerësime dhe supozime që janë subjekt i rreziqeve, pasigurive dhe faktorëve të tjerë. Besohet se pritshmëritë e pasqyruara në këtë publikim janë të arsyeshme, por ato mund të ndikohen nga një gamë e gjerë variablash që mund të bëjnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë thelbësisht nga ato të parashikuara. Një rishikim i arsyeve pse rezultatet dhe zhvillimet aktuale mund të ndryshojnë thelbësisht nga pritshmëritë e shpalosura ose të nënkuptuara në deklaratat e largpamëse, mund të gjendet duke iu referuar informacionit të përmbajtur nën titujt “Deklarata paralajmëruese” dhe “Rreziqet kryesore të grupit” në vitin 2021. Raporti dhe Formulari 20-F i British American Tobacco plc (BAT).

Informacione shtesë në lidhje me këta dhe faktorë të tjerë mund të gjenden në dosjet e BAT me Komisionin e Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-së (“SEC”), duke përfshirë Raportin Vjetor mbi Formularin 20-F dhe Raportet Aktuale mbi Formularin 6-K, të cilat mund të merren pa tarifë në faqen e internetit të SEC, http://www.sec.gov dhe Raportet Vjetore të BAT, të cilat mund të merren pa pagesë nga faqja e internetit e BAT-së www.bat.com .

Performanca e kaluar nuk është udhëzues për performancën e ardhshme dhe personat që kanë nevojë për këshilla duhet të konsultohen me një këshilltar të pavarur financiar. Deklaratat për të ardhmen pasqyrojnë njohuritë dhe informacionin e disponueshëm në datën e përgatitjes së këtij publikimi dhe BAT nuk merr përsipër asnjë detyrim për të përditësuar ose rishikuar këto deklarata largpamëse, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme apo ndryshimeve te tjera. Lexuesit paralajmërohen që të mos mbështeten në mënyre të panevojshme në deklarata të tilla largpamëse.