03/30/2017 09:32

Putini kërkoi që Rusia t’i mbrojë interesat nacionale në Arktik