03/24/2020 18:12

PDK: Shteti tu japë paga të punësuarve në sektorin privat që mos të kollapsojë ekonomia