12/26/2017 16:28

“Për kravata, këmisha edhe me shty kerre Kryeministri e ka popullin”