05/20/2018 18:06

Këto janë tri rajonet në Kosovë, pa asnjë incident në 24 orët e fundit