02/10/2018 13:07

Është çdo herë në qendër të vëmendjes me veprimet që bën.