10/06/2017 12:20

Kjo është gjendja shëndetësore e ish-Presidentit Sejdiu pas operacionit