12/04/2017 22:35

Gjykata Supreme lejon hyrjen e plotë në fuqi të ndalesës së Trumpit ndaj myslimanëve