01/17/2018 19:47

Me grim profesional , kështu i zbukurohet burrit në shtëpi Teuta Selimi