Opinion

Lojërat që luajnë njerëzit dhe analiza e transaksioneve e cila është term i përdorur edhe në shkencat ekonomike

08/29/2023 11:49
nga:Albina Hyseni

Shkruan: Albina Hyseni

Lojërat që luajnë njerëzit dhe analiza e transaksioneve e cila është termë i përdorur edhe në shkencat ekonomike.

Lojërat janë strategji të pavetëdijshme që njerëzit përdorin për të marrë atë që duan. Ata shpesh janë përsëritës dhe vetë-shkatërrues.

Ekzistojnë tre gjendje egoje: prindi, i rrituri dhe fëmija. Gjendja e egos së prindit karakterizohet nga një sjellje kontrolluese dhe kritike.

Gjendja e egos së të rriturve karakterizohet nga sjellje racionale dhe objektive.

Gjendja e egos së fëmijës karakterizohet nga sjellje spontane dhe emocionale ku citoi edhe Eric Berne.
Lojërat luhen në transaksione, të cilat janë shkëmbime komunikimi midis dy personave.
Një transaksion mund të jetë plotësues, në të cilin gjendja e egos së secilit person përputhet me gjendjen e egos së personit tjetër, ose e kryqëzuar, në të cilën gjendjet e egos nuk përputhen.

Gjithashtu theksoj se transaksionet janë veprime me anë të të cilave sigurohet kalimi i të drejtave dhe detyrimeve pronësore nga njeri pronar tek tjetri.

Ekzistojnë tre lloje lojërash: fitim-humbje, humbim-humbje dhe fitim-fitim. Lojërat fitim-humbje janë ato në të cilat një person fiton dhe tjetri humbet.

Lojërat humbje-humbje janë ato në të cilat të dy njerëzit humbasin. Lojërat fituese janë ato në të cilat të dy fitojnë.
Njerëzit luajnë lojëra për të shmangur intimitetin dhe për të plotësuar nevojat e tyre.

Lojërat janë një mënyrë për të shmangur konfliktin dhe për të marrë atë që duam pa pasur nevojë ta kërkojmë drejtpërdrejt.

Poashtu është e mundur të ndërgjegjësohemi për lojërat që luajmë dhe të ndalojmë së luajturi ato. Kjo mund të bëhet duke kuptuar gjendjet e egos të përfshira në lojë dhe duke mësuar të komunikoni në një mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe të ndershme.
Lojërat mund të jenë të dëmshme për marrëdhëniet tona.
Ato mund të krijojnë tension dhe konflikt dhe mund të na pengojnë të plotësojmë nevojat tona në një mënyrë të shëndetshme.

Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për lojërat që luajnë njerëzit e tjerë. Kjo mund të na ndihmojë të shmangim tërheqjen pas tyre dhe të mbrohemi nga manipulimi.

Mund të mësojmë të vendosim kufij dhe t’u themi jo lojërave. Kjo mund të na ndihmojë të mbrojmë veten dhe të mbajmë marrëdhënie të shëndetshme.
Për më tepër në librin Games People Play ka shumë analiza rreth transakioneve.

Mund të mësojmë të komunikojmë në një mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe të ndershme. Kjo mund të na ndihmojë të plotësojmë nevojat tona pa pasur nevojë të luajmë lojëra.

Albina Hyseni

Administrat Publike
Mardhënje Ndërkombëtare
Studime Evropiane
Njohuri te gjera Psikologjike
Teknike Farmaceutike