Opinion

Ku mbeti lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në librat e historisë?!

09/21/2021 14:10
nga:Xhavit Haziri

Jo rrallëherë ne si qytetarë apo edhe si njerëz në nivele të ndryshme shohim një neglizhencë apo një anashkalim i një dukurie e cila ndodhë sot e 21 vite pas luftës në Kosovën tonë , pra në librat shkollore të lëndës së histories anashkalohet lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës .

Gjatë periudhave të ndryshme të historisë të lavdishme të kombit tonë idealistët dhe njerëzit revucionarë apo patriot të shumtë që kishte mu kjo tokë , pra njerëz që në
gjenin e tyre nuk duronin robërinë në kohën e sundimit të armikut tonë shekullorë pra Serbinë , bënë përpjekje të ndryshme rreth sensibilizimit , organizimit mbarë popullorë pra në forma të ndryshme me të vetmin qëllim , çlirimin e Kosovës sonë atëherë të robëruar .

Organizoheshin demostrata masovike , prijësit e tyre arrestoheshin dhe denoheshin me nga 5- 15 vite burgim dhe nën frymëzimin e mu këtyre organizatorëve por edhe duke u bazuar në frymëzimin nga luftrat e kahëmotshme të heronjëve tanë ,pra për luftarat dhe betejat që kishin zhvilluar ata që ne i dëgjinim ato vetëm NËPËR ODA apo edhe nëpër këngët që këndoheshin për ta , pra dhe si rrjedhojë e kohës lindi Ushtria Çlirimtare e Kosovës , ajo e cila me luftën sajë e kthej besimin te populli ynë liridashës se LIRIA FITOHET ME LUFTË .

Por çka është brengosëse sot ? – 21 vite pas përfundimit të luftës . Është brengosëse ajo se si në SHKOLLËN FILLORE , pra në librat e historisë nga klasa e 5 – të e deri te
klasa e 9 – të , mësohen vetëm në dy njësi mësimore për UÇK – në dhe ate pra vetëm në fund të librit të klasës së 9 – të , pra për luftën e UÇK – së , dhe ate vetëm në formë të përgjithsuar . Si dhe në SHKOLLËN E MESME , pra nga klasa e 10 e deri në klasën e 13 , për Luftën e UÇK –së mësohet vetëm në dy njësi mësimore të klasës së 12 – të
dhe ate vetëm mu në fund të vitit shkollorë .

Çfar do të thot kjo ? –Mendoj se jo rastësisht ndodhë kjo dukuri e shëmtuar nga historianët tanë , pra mu nga ata që janë pëgjegjës për përpilimin apo botimin e këtyre
librave shkollore . Pra injorohet rrënjësishtë lufta jonë çlirimtare , apo thënë më ndryshe më shumë shkruhet për luftërat që bënë popujt tjerë për tu çliruar , sesa për luftën e
UÇK –së , betejat e saja , strukturën organizative të sajë , shtrirje nëpër 7 zonat e saja operative , apo të paktën për betejat më të rëndësishme të saja , etj . Nuk shkruhet as
në fjalë për rreth mbi 5 000 të burgosur politik , për formën organizative të tyre , etj .

Çfarë duhet bërë ? – Mendoj se duhet të jetë koha e fundit që Organizatat e dala nga Lufta , apo pse jo edhe historian të ndryshëm , Shoqata e historianëve të Kosovës , etj ,
ta ngrisin zërin dhe të trumbetojnë FUÇISHËM nëpër Institucionet gjegjëse për këtë dukuri , apo edhe pse jo të organizohen edhe tubime të ndryshme në të gjitha
nivelet , që Lufta e Ushtrisë Çlirimtare e Kosovës ta zë vendin e duhur NËPËR TË GJITHA libtrat shkollore , duke filluar nga klasa e 5 – të e deri te ajo e 13 – të .

Sot fëmijët tanë për luften e UÇK- së mësojnë vetëm nga tregimet që i dëgjojnë nga prindërit e tyre dhe mediat , pra JO NËPËR SHKOLLA aty se ku duhet ligjëruar dhe
mësuar , pra njejtë sikur dikurë kur ne mësonim nga prindërit tanë NËPËR ODA , për luftërat dhe betejat që kishin zhvilluar dikurë dëshmorët tanë të kombit . Këta fëmijë sot
dëgjojnë pra edhe shohin varreza të Dëshmorëve të Kombit , varreza të martirëve etj , por në shkolla AS NJË FJALË nuk e dëgjojnë nga AS KUSH për betejat dhe luftërat e
përgjakshme që dikurë kishin zhvilluar mu këta dëshmorë .

Pra le ti thrrasim zërit të arsyes , ta ngrisim zërin ne si shoqëri ndaj kësaj dukurie , pa dyshim të shëmtuar dhe njëherë e përgjithmonë luftës së UÇK – së ti japim vendin e
merituar në historinë tonë të larmishme të kombit tonë. Lavdi Dëshmorëve të Kombit dhe gjithë të rënëve për liri .