05/25/2022 23:04

39 orë rep pa ndalur – hynë në librin e Guinness