03/19/2024 14:25

Sam Altman thotë se nuk mendon se bota ‘ka nevojë për një kopje tjetër të Google’