12/13/2023 14:33

Sa për me nda ndihma “Qeveria e Ndihmave dhe Transfereve”, nuk na duhet qeveria fare